ข่าวสาร >> กิจกรรม อำเภอ
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสุพรรณ พงษ์ตา และน.ส.นฤมล ลภะวงค์ นวธ.ชำนาญการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอพร้าว

วันที่ 15 ก.ค. 2563

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสุพรรณ พงษ์ตา และน.ส.นฤมล ลภะวงค์ นวธ.ชำนาญการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอพร้าว ดังนี้
๑. ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการประชุม ได้รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนโครงการหลวงฯ ดังนี้
๑.๑ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร , บวร on tour บ้านหลวง
๑.๒ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมบันทึกภาพ การถ่ายทำวีดิทัศน์ การขับซอพื้นบ้าน ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดแม่สายป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด
๑.๓ ได้ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนศิลปะดนตรีวัฒนธรรมชนเผ่าลีซู ในพื้นที่โครงการหลวงแม่ปูนหลวง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีชนเผ่า ฯ
๒. ประสานการดำเนินงานโครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดแม่แวน ต.แม่แวน ,วัดป่าเสี้ยว ต.เวียง ,วัดสันกลาง ต.ป่าไหน่, วัดแม่แพง ต.แม่ปั๋ง
๓. สำรวจข้อมูลผู้ผลิตผ้าไทย นางจินา มหายศ ผู้ผลิตผ้าทอมือโบราณ ลายไก บ้านเลขที่ ๘๐ ม.๓ ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม