ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติด้วยกระบวนการ “บวร” วัดบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการจัดทำองค์ความรู้ เพื่อจัดทำนิทรรศการและการฝึกอบรมโรงเรียนสล่าล้านนา

วันที่ 10 พ.ย. 2563

จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติด้วยกระบวนการ "บวร” วัดบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการจัดทำองค์ความรู้ เพื่อจัดทำนิทรรศการและการฝึกอบรมโรงเรียนสล่าล้านนา ในการนี้ ผู้เข้าฝึกอบรมโรงเรียนสล่าล้านนา ได้นำส่งงานแกะสลักไม้และ งานรักสมุกจำนวน ทั้งสิ้น ๓๘ รายการ โดยมี รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะวิทยากร ร่วมให้คำแนะนำ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป ณ วัดถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม