ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 7 ม.ค. 2565

วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติภารกิจดังนี้

   เวลา ๐๘.๐๐ น. ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์อำนวยการพิธีศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๗ เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้ากราบนมัสการพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระนอนขอนตาล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอการเดินทางมารับตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

   เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้ากราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

   เวลา ๑๑.๐๐ น. เข้ากราบนมัสการพระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติโก) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม