ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2021 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

วันที่ 7 ม.ค. 2565

วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕  นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2021 "กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าและบริการ และชมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และให้กำลังใจกลุ่มศิลปิน ภูมิปัญญาจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ ข่วงฟื้นผญาศิลปวัฒนธรรมล้านนาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม