ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ “ข่วงฟื้นผญา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา”

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

               ณ ข่วงฟื้นผญาศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในงาน Lanna Expo 2021 บรรยากาศภายในงานตลอดวันนี้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเดินเยี่ยมชมและจับจ่ายซื้อสินค้าภายในงานเพิ่มมากขึ้น หลังจากคณะกรรมการจัดงานอนุญาตให้สามารถนั่งรับประทานอาหารภายในงานได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเข้มงวด โดยเปิดงานมาแล้ว ๕ วัน เครือข่ายทางวัฒนธรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมียอดจำหน่ายรวมแล้ว  ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เครือข่ายการแสดงและอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้ร่วมแสดงสร้างความสุข สนุกสนานให้กับผู้ชมงาน และสร้างรายได้ให้กับตนเองหลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม