ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 ม.ค. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

๑. เข้านมัสการพระครูถิรบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล และพบปะผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้างนายสมเจตน์ คำแสง ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดป่าตาล สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวชุมชน ยลวิถี ที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ขับเคลื่อน

๒. พบปะและให้กำลังใจเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้านหัตถกรรม การทำโคมล้านนา (โคมผัด) ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี นายพลเทพ บุญหมื่น ครูภูมิปัญญาด้านการทำโคมล้านนา เป็นวิทยากร ณ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม