ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนชุมชน องค์กร และอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 3 ระดับ เพื่อรองรับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่จังหวัดคุณธรรม

วันที่ 26 ม.ค. 2565

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนชุมชน องค์กร และอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม ๓ ระดับ เพื่อรองรับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่จังหวัดคุณธรรม โดยจัดส่งเอกสารใบสมัคร แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินฯ และหลักฐานประกอบการประเมินที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้จากเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ www.m-culture.go.th/chiangmai หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐-๕๓๑๑-๒๕๙๖


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม