ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
นายก(ปู) เข้าเยี่ยมชมงาน “สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 ก.ย. 2556
 

กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงาน “สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่าวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ และเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงาน“สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุกุมา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา นายดำรงค์ ทองสม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน เข้าต้อนรับ จากนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ถวายสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สรงน้ำพระพุทธรูป ชมการแสดงชุดเสียงฆ้อง และสะป๊ะกลองล้านนา เดินชมซุ้มต่างๆ ภายในบริเวณงาน และรับการผูกข้อมือและอวยพรจากศิลปินแห่งชาติแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม