ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ 10 ก.พ. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา บุญเฉลย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว

โดยที่ประชุม สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. ได้รายงานผลการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ว่า คณะกรรมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ ได้ดำเนินการตรวจประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติรับรองให้จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประเมินและเป็นไมซ์ซิตี้ อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีข้อจำกัดในบางประการ ทั้งข้อจำกัดด้านเที่ยวบินเพื่อการพาณิชย์ในการเดินทางระหว่างประเทศนอกทวีปเอเชีย การขาดระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย ความปลอดภัยของโรงแรม รีสอร์ท และสถานที่จัดงานยังมีไม่ครบถ้วน เช่น การซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงรางวัลที่เกี่ยวข้องด้านอาหารของโรงแรม รีสอร์ท และสถานที่จัดงาน ยังไม่ครบถ้วน และยังขาดความต่อเนื่องในการขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าว ได้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา และจะมีผลเป็นเวลา ๕ ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม