ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ร่วมกับผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีนวรัฐ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ตำนานไม้เฮือนป้อสล่าแดง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 ก.พ. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นสุดยอดชุมชนท่องเที่ยวยลวิถี ประจำปี ๒๕๖๕ และการนำทุนทางวัฒนธรรม soft power ในชุมชนมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนให้มากขึ้น ร่วมกับผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ โดยการนำของพระครูถาวรนพรัฐ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนและร่วมรักษาวัฒนธรรม ท้องถิ่นให้คงอยู่ ตามโครงการ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ วัดศรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ตำนานไม้เฮือนป้อสล่าแดง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีป้อสล่าแดง พิทำ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งมีผลงานเป็นที่ปรากฎทั้งในและนอกพื้นที่ เป็นผู้นำเยี่ยมชม 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม