ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ 14 ก.พ. 2565

วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวัดลัฏฐิวัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม
อนึ่ง การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อมอบนโยบายแนวทางการทำงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๕๑ คน แยกเป็นข้าราชการ จำนวน ๓๓ คน พนักงานราชการ จำนวน ๑๗ คน และลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ คน ทั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณา คือ การจัดทำวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม