ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของท่านโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"

วันที่ 15 ก.พ. 2565

วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ร่วมรับการตรวจราชการจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายโกวิท ผกามาศ) ร่วมกับเครือข่ายศิลปินและผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรับฟังถึงแผนงาน แนวทางการขับเคลื่อนงานของชุมชน ทั้งนี้ ได้ชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชนพลังบวร พร้อมให้ข้อแนะนำชุมชนในการสร้างแรงบันดาลใจ แก่เด็ก เยาวชน และการสร้างพื้นที่ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรม soft power ในชุมชนมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเปิดพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมากขึ้น ร่วมกับผู้นำพลังบวร ชุมชนในพื้นที่ ดังนี้

๑. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง ภายใต้การนำของ พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ

๒. ชุมชนคุณธรรมฯวัดป่าตาล ภายใต้การนำของ พระครูถิรบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง

ก่อนเดินทางกลับได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก ของสล่าเพชร วิริยะ ศิลปินล้านนางานแกะสลักไม้ ครูศิลป์ของแผ่นดิน


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม