ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 ก.พ. 2565

วันพุธ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีทำบุญตักบาตร, การแสดงพระธรรมเทศนา, เจริญจิตภาวนา, สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำรองสรภัญญะ ทีมชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงใหม่, บรรยายธรรม ทีมชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงใหม่, กิจกรรมฐานการเรียนรู้ศาสนพิธี (โต๊ะหมู่บูชา), กิจกรรมฐานเรียนรู้มารยาทไทย, กิจกรรมฐานเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม (กรวยดอกไม้) และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีพระราชวิสุทธิญาน เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน คณะศรัทธา เข้าร่วมพิธีฯ 
ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมฯ 
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดโครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ  "วัฒนธรรมวินิต" กิจกรรมครั้งที่ ๒ 
การร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้นำนักเรียน เยาวชน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "วัฒนธรรมวินิต" และเครือข่าย ทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กนักเรียน เยาวชน "วัฒนธรรมวินิต" จากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน ๑๒ แห่ง ร่วมกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจให้หันมาสนใจในมรดกภูมิปัญญา และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม