ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับวัดที่จัดกิจกรรม และเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 18 ก.พ. 2565

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับวัดที่จัดกิจกรรม และเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระครูสถาพรเขมกิจ (เกษม ฐิตญาโณ) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุมอาคารคุณแม่สนองแตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับวัดที่จัดกิจกรรม และอุดหนุนถวายวัดเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓ อำเภอ ๔๑ แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๐๗ คน จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม