ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งาน “มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่” (Colors of culture, The charm of chiang mai) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 18 ก.พ. 2565

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธ์ เพื่อพัฒนางานหัตถกรรมเชียงใหม่ WCC ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม อันดีงามของชาติพันธุ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการนำเสนอเมืองเชียงใหม่ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงความภาคภูมิใจ 

ในการได้รับยกย่องจากสภาหัตถกรรมโลกให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลก (WCC – World Crafts Council) โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Workshop งานหัตถกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการ และการประกวดธิดาดอยเชียงใหม่  โดยมีนางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้กำลังใจและเป็นประธานในพิธี

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบชิงชนะเลิศ รอบ ๑๕ คนสุดท้าย
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม