ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียน

วันที่ 21 ก.พ. 2565

วันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปมอบหนังสือ พระมหากษัตริย์ไทย แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล (ฉบับการ์ตูน) หนังสือป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ๘๒ แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ และหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ แก่โรงเรียน ดังนี้

๑.โรงเรียนวัดเจ็ดยอด อ.เมืองเชียงใหม่ (สังกัด สพป. ชม. ๑)

๒.โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม (สังกัด สพป. ชม. ๒)

๓.โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ.เชียงดาว (สังกัด สพป ๓)

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน "ว่างจากงาน อ่านทุกคน” ไม่ปล่อยเวลาว่างทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์ แต่หันมาหยิบหนังสืออ่านแทนไม่นานก็จะติดเป็นนิสัยจนกลายเป็นคนรักการอ่านในที่สุด


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม