ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานเสวนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ Media Innovations Showcase & Forum 2020

วันที่ 25 ก.พ. 2565

วันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสื่อ จัดงานเสวนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ Media Innovations Showcase & Forum ๒๐๒๒ เปิดโอกาศให้ตัวแทนหลายหน่วยงานองค์กร เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ควมมรู้ประสบการณ์ โดยมีผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสื่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กล่าวเปิดงานและบรรยายสรุปถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสื่อตลอดจนแนวทางการ ประสานงานการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ที่แต่ละภาคส่วนจะสามารถดำเนินการร่วมกันได้ และบรรยายถึงทิศทางการดำเนินการที่คณะทำงานได้วางแผนไว้ในอนาคต

ในการนี้นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะนักวิชาการวัฒนธรรม ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้และผู้จัดงานได้เชิญอำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงบทบาทการมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในฐานะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานเลขา คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับจังหวัดซึ่งถือเป็นหน่วยงานกลไกสำคัญในระดับภูมิภาค ซึ่งในจุดนี้ พร้อมจะดำเนินการประสานงานเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายและหวังว่าจะสามารถเป็นอีกแรงผลักดันให้สามารถดำเนินงานสู่เป้าหมายตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ตั้งไว้

สำหรับกิจกรรมในภาคเช้ามีการเสวนาในประเด็นสถานการณ์ของวงการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ในปัจจุบัน ในภาคบ่ายมีการบรรยายจากวิทยากรเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่น่าสนใจและมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลไปเป็นแนวทางดำเนินการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ต่อไป


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม