ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดพระวิหารหลวงวรมหาวิหาร

วันที่ 27 ก.พ. 2565

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธี หลังจากนั้นได้กล่าวคำถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายแด่พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗ ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์และสามเณรที่เข้าร่วมการสอบ ณ สนามสอบแห่งที่ ๑ วัดพระวิหารหลวงวรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าสอบทั้งหมดจำนวน ๔๗๖ รูป แยกเป็นเปรียญธรรม ป.๑-๒ จำนวน ๓๗๔ รูป ป.ธ.๓ จำนวน ๖๓ รูป และ ป.ธ.๔ จำนวน ๓๙ รูป

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๗ เชียงใหม่ ร่วมถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรที่เข้าสอบบาลี สนามหลวงและร่วมปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธีด้วย


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม