ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรีย

วันที่ 3 มี.ค. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปมอบหนังสือ พระมหากษัตริย์ไทย แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล (ฉบับการ์ตูน) หนังสือป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ๘๒ แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ และหนังสือประเพณีพิธีกรรมเมืองเชียงใหม่ แก่โรงเรียน ดังนี้

๑. โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง (สังกัด สพป. ชม. ๔)

๒. โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง (สังกัด สพป. ชม. ๖)

๓. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด (สังกัด สพป ๕)

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน "ว่างจากงาน อ่านทุกคน” ไม่ปล่อยเวลาว่างทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์ แต่หันมาหยิบหนังสืออ่านแทน ไม่นานก็จะติดเป็นนิสัยจนกลายเป็นคนรักการอ่านในที่สุดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม