ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการดำเนินงานของเมืองสร้างสรรค์ฯ (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) ครั้งที่ ๑

วันที่ 3 มี.ค. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่ กองการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนและดำเนินนโยบายเมืองสร้างสรรค์ของไทยในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทในด้านการสนับสนุนและประสานเครือข่ายต่างๆ ภายในจังหวัด ให้เกิดการพัฒนาเมืองมีความต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนายยศวิญญ์ สืบสาย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม