ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ 4 มี.ค. 2565

วันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และคณะ จัดประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประชาสัมพันธ์ การประเมิน ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ในพื้นที่ดังนี้

๑. เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอเชียงดาว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว

๒. เวลา ๑๓.๓๐ น. อำเภอแม่แตง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออม่แตง

ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรยกย่อง อำเภอ องค์กร และชุมชนคุณธรรม ที่ได้รับการประกาศยกย่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม