ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

วันที่ 4 มี.ค. 2565

วันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองมณฑา (มอวาคี) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมวิเคราะห์ชุมชน (ต้นแบบ) ในการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน คณะครูจากศูนย์การเรียนรู้มอวาคี ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีบ้านมอวาคี และตัวแทนชุมชนบ้านหนองมณฑา (มอวาคี) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปกำหนดแนวทางให้มีการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามหลักแนวคิดการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยชุมชนได้เสนอประเด็น การทำไร่หมุนเวียน, การเสริมสร้างรายได้ของชุมชนจากมรดกภูปัญญาทางวัฒนธรรม การปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย การทอผ้ากะเหรี่ยงด้วยเส้นฝ้ายธรรมชาติ การสร้างแบรนด์สินค้าชุมชน ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน เป็นต้น และกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะได้สรุปปัญหาและความต้องการจัดทำเป็นแผนชุมชนเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มขาติพันธุ์กะเหรี่ยง (ต้นแบบ) ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม