ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ การเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Art Biennale (Chiang Mai - Lamphun ๒๐๒๕)

วันที่ 5 มี.ค. 2565

วันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ ร่วมฟังการเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Art Biennale (Chiang Mai - Lamphun ๒๐๒๕) ในครั้งต่อไปคือ ปี ๒๕๖๘

การเสวนามีเนื้อหาประกอบไปด้วย

- การทำความเข้าใจเรื่อง Art Biennale

- Thailand Art Blennale คืออะไร

- ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดเจ้าภาพและประเทศชาติ

- ทำไมต้องเป็นเชียงใหม่ - ลำพูน

โดยมีคณาจารย์ทางศิลปะ ศิลปินในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน ส่วนราชการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ (Chiang Mai Art Museum) อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยนายพรชัย ใจมา ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ และรศ.ลิปกร มาแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศน์ศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาเขตล้านนาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม