ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เที่ยวชุมชน ยลวิถี วัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 มี.ค. 2565

วันอาทิตย์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสิริรัตน์  โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวปานรดา อุ่นจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวรุ่งทิวา บุญเรือง และนายยศวิญญ์ สืบสาย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมงานเกษตรอินทรีย์วิถีชาวยอง ครั้งที่ ๑ ของชุมชนคุณธรรมฯวัดป่าตาล โดยมีนายภิญโญ บัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรตัวอย่าง สร้างความมั่นคงทางอาหารดีเด่นระดับตำบล ภายในงานสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพี่น้องชาวยองในตำบลบวกค้าง ของฝากของที่ระลึก อาหารพื้นบ้าน และการประกวดพืชผักสวนครัวในกระถางเหลือใช้ ในการนี้ ท่านนายอำเภอพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" วัดป่าตาล รับทราบการดำเนินงานของชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์ สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม