ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ การจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา"

วันที่ 7 มี.ค. 2565

วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" และเพื่อนำลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบภาพลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" ดังกล่าวให้จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดเชียงใหม่นำไปพัฒนาเพิ่มมูลค่า นำรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนต่อไป โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระราชทานลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" ให้กับช่างทอผ้าและช่างฝีมือ ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน และเป็นประธานมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" และเอกสารอ้างอิงสำหรับลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" ให้แก่นายอำเภอพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ทั้ง ๒๕ อำเภอ ประธานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ทั้ง ๒๕ อำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววริยาภรณ์ นามวงศ์พรหม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม