ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันที่ 16 มี.ค. 2565

วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งกำหนดอบรม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

โดยในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นการอภิปรายหัวข้อวินัยของข้าราชการ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม