ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการสืบสานประเพณีพื้นบ้าน สรงน้ำพระธาตุวัดเมืองสารทหลวง

วันที่ 17 มี.ค. 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีพื้นบ้าน สรงน้ำพระธาตุวัดเมืองสาตรหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านการสรงน้ำพระธาตุวัดเมืองสาตรหลวง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และรักษาวัฒนธรรมประเพณีการสรงน้ำพระธาตุ

ในการนี้ พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยหน่วยงานองค์ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีกรรมทางศาสนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การสรงน้ำพระธาตุเมืองสาตรหลวง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดเมืองสาตรหลวง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม