ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 18 มี.ค. 2565

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมทางไกลการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และเขตตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ประชุมตรวจราชการพร้อมกัน ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการได้กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องดำเนินการ และภารกิจในด้านต่างๆ ที่จะดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเรียนรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ต่อหัวหน้าผู้ตรวจราชการทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมส่วนกลางมีผู้แทนหน่วยงานสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม