ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการประกวดผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 18 มี.ค. 2565

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประกวดผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา เป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ และต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังค่านิยมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ "มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์” โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสีลาวดี วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม