ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

วันที่ 22 มี.ค. 2565

วันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองมณฑา (มอวาคี) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตนำร่องในการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้บูรณาการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงร่วมกับสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย impect, เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม knce , สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Pasd ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน คณะครูจากศูนย์การเรียนรู้มอวาคี ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีบ้านมอวาคี และตัวแทนชุมชนบ้านหนองมณฑา (มอวาคี) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา หาความต้องการของชุมชน จัดทำเป็นแผนชุมชนฯ ระยะ 5 ปี พร้อมทั้งจัดทำธรรมนูญชุมชน, กำหนดกิจกรรม 3 ประเด็น ได้แก่ ๑) ด้านสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านอาชีพ (การพัฒนาสินค้าการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) และ ๓) ด้านการศึกษา (โรงเรียนสองวัฒนธรรม) เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงต่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม