ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาลายผ้า ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทย อัตลักษณ์ไทย สู่สากล"

วันที่ 23 มี.ค. 2565

วันพุธ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวลักขณา ณ น่าน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาววริยาภรณ์ นามวงศ์พรหม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายชัชวาลย์ แสนจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ลงพื้นที่ประสานงานกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ทอ ให้นำลาย "หงส์ในโคม" ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า ออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามวิถีที่เป็นอัตลักษณ์ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน การนำลวดลายดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป ณ กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวสุพรรณี เผ่าพงษ์ และตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางวิไล แก้วชมภู


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม