ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 24 มี.ค. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมคณะ จัดประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชาสัมพันธ์ การประเมิน ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น. ในพื้นที่อำเภอหางดง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหางดง

เวลา ๑๓.๓๐ น. ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ

โดยมีผู้นำชุมชน องค์กร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรยกย่อง ให้กับชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม ในพื้นที่อำเภอหางดง ที่ได้รับการประกาศยกย่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรยกย่อง ให้กับชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อที่ได้รับการประกาศยกย่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม