ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วันที่ 30 มี.ค. 2565

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจัดโครงการติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๗ เชียงใหม่ และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๘ พะเยา

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ สิบเอกอำนวย ปารมีแจ้ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๗ เชียงใหม่ ร่วมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มพิธีการศพฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมกับคณะทำงานและประเมินผลกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม