ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมสรุปกิจกรรมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด "เล่าขานตำนานศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์"

วันที่ 30 มี.ค. 2565

วันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมาให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคี เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด "เล่าขานตำนานศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์" ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีนายวิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๓ อาคาร ๖ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสรุปการจัดกิจกรรม ดังกล่าวแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม