ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
วธ.มอบผอ.กลุ่มยุทธฯ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 ก.ย. 2556
 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายบพิตร วิทยาวิโรจน์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมได้มีการจัดทำบันทึกลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม การบรรยายธรรมโดย เด็กหญิงภัชราพา เพชรน้อย ตัวแทนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็ก ระดับจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในการมีส่วนร่วมให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนคันครองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม