ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ การคัดเลือกสุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

วันที่ 31 มี.ค. 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

         จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด จำนวน ๓ ชุมชน พร้อมจัดเรียงลำดับความโดดเด่นของชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

         ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้ นางสิริรัตน์  โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด, ประชาสัมพันธ์จังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, ผู้แทนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด, ผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด โดยมีนายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ เป็นฝ่ายเลขาฯในการประชุมดังกล่าว

        ผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ"เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ชุมชน ได้แก่

๑) ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล  ตำบลบวกค้าง  อำเภอสันกำแพง

๒) ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐ  ตำบลบ้านกลาง   อำเภอสันป่าตอง

๓) ชุมชนคุณธรรมบ้านไตลื้อลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ   อำเภอดอยสะเก็ด

         ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำข้อมูลพร้อมจัดส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม