ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 เม.ย. 2565

วันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

นางสิริรัตน์  โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย  เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นผู้แทนให้สัมภาษณ์ ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในการนี้ มีนายวัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรม ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการด้วย

โดยมีประเด็นสนทนา เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องประเพณีสงกรานต์ งานปีใหม่เมือง และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม การเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ตลอดจนการขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อีกด้วย

สามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=oQscJM_fkvsแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม