ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น "สืบฮีต สานฮอยวิถีไทยอง" เที่ยวชุมชน ยลวิถี ชุมชนคุณธรรมฯวัดป่าตาล

วันที่ 9 เม.ย. 2565

วันเสาร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่เมือง วิถีไทยอง "แอ่วงานวิถีไทยอง ผ่อหนังกลางแปลง การแสดงย้อนยุค" ภายใต้งานสืบฮีต สานฮอย วิถีไทยอง ครั้งที่ ๑๓ ของชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าตาล ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีศักยภาพ ๕ F มาจัดแสดง ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และเห็นความสำคัญในภูมิสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ได้แก่ นิทรรศการประเพณีปีใหม่เมือง การสรงน้ำพระ การก่อเจดีย์ทราย นิทรรศการผ้าพื้นถิ่น การสาธิตอาหารพื้นบ้าน การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย การฉายหนังกลางแปลง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดหนูน้อยชาติพันธุ์ไทยอง และการประกวดอาหารพื้นบ้าน โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลบวกค้าง เป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพันธุ์ไทยองให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และให้คงอยู่สืบไป ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม