ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ งานวันผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 11 เม.ย. 2565

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (CSR) สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในราชาชูปถัมภ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบ New Normal ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ภายในงานประกอบด้วยการแสดงผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี ณ บุญถาวร สาขาเชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน และได้ร่วมดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุในงานนี้ด้วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม