ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" กิจกรรมครั้งที่ ๓

วันที่ 13 เม.ย. 2565

วันพุธ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

การจัดงานม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง ครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมจัดกิจกรรม โดยนำนักเรียน เยาวชน ร่วมกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจให้หันมาสนใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมคณะ ได้นำนักเรียนเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "วัฒนธรรมวินิต" และเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กนักเรียน เยาวชน "วัฒนธรรมวินิต" จากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน ๑๐ คน ร่วมแสดงความสามารถด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในงานครั้งนี้ จำนวน ๑๐ ชุดการแสดง เช่น การฟ้อนพื้นเมือง ดนตรีพื้นเมือง กลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ อู้ค่าวเล่าจ๊อย เป็นต้นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม