ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ "งานสาธิตป๋าเวณีสืบฮีตสานฮอยปี๋ใหม่เมือง" ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 เม.ย. 2565

วันพุธ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และชมรมจิตอาสาพุทธสถานเชียงใหม่ จัดงาน "สาธิตป๋าเวณีสืบฮีตสานฮอยปี๋ใหม่เมือง" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษา ส่งเสริม ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น ให้เยาวชนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้ทราบถึงค่านิยมที่ดีงาม การส่งเสริมความเป็นวัฒนธรรมไทย และสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องที่ตระหนักในคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษาประเพณีที่มีคุณค่า

การจัดกิจกรรมประกอบด้วยการฟ้อนเล็บจากช่างฟ้อนจากตำบลต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่, การตีกลองสะบัดชัย, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม, การสรงน้ำพระพุทธรูป-พระประจำวันเกิด, การสาธิตทำเครื่องสักการะแบบล้านนา, การตัดตุง, การก่อเจดีย์ทราย, กิจกรรมกาดหมั้วคัวฮอมของกินบ้านเฮา, การละเล่นพื้นบ้านซอพื้นเมือง และการแข่งขันลาบพื้นเมือง

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมงานในครั้งนี้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม