ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ฯ

วันที่ 24 ก.ย. 2556
 

วันพุธที่ ๑๐ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มี ผชช.อมรรัตน์ ลีเพ็ญ และ ผอ.วราพรรณ ชัยชนะศิริ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้บรรยายสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมฯ จากนั้นนายอินสม ปัญญาโสภา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายมานิตย์ ขันธสีมา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เสวนาเรื่อง บทบาทการดำเนินงานทางวัฒนธรรม และนายสุรชัย จงรักษ์ และ รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้แนวทางและหลักการ การจัดทำแผนฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ณ โรงแรงเชียงใหม่ภูคำ ต.ดอยสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม