ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
ประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนา "เวียงกุมกาม แหล่งวัฒนธรรม เพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ "

วันที่ 24 ก.ย. 2556
 

วันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนา "เวียงกุมกาม แหล่งวัฒนธรรม เพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ " ณ ศาลาการเปรียญวัดช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็น จัดทำข้อสรุปความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาเวียงกุมกาม และสามารถนำไปประกอบในการดำเนินการพัฒนาเวียงกุมกามจากทุกภาคส่วนต่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม