ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

วันที่ 24 ก.ย. 2556
 

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และกล่าวชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ / แนวทางการแก้ปัญหาเด็กติดเกม แบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม