ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
มหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๖

วันที่ 24 ก.ย. 2556
 

วันที่ ๘ ส.ค. ๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเปิด “มหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๖” จัดระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าจาก ๔ ภาคกว่า ๔๐ ชาติพันธุ์จากทั่วประเทศ และร่วมลงนาม (MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ภายใต้โครงการ “ชาติพันธุ์ไทย ร่วมใจ สร้างชาติ” ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขากลางแจ้ง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม