ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

วันที่ 24 ก.ย. 2556
 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างองค์กรกับเครือข่ายของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.อรพิณ สันติธีรากุล หัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารองค์กร การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม และจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการ” ณ ห้องลานนา โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม