ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง "อัตลักษณ์อาเซียนคืออะไร"

วันที่ 24 ก.ย. 2556
 

วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ เรื่อง “สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน”และจัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง “อัตลักษณ์อาเซียน คืออะไร” โดยมี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดสัมมนา และได้รับเกียรติจาก อ.นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการต่างประเทศ คณะรัฐศาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ธันวา เบญจวรรณ หัวหน้าสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม