ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 ม.ค. 2559 12:57:49
 
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานถวายราชสดุดี"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" . ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๓๗๖ เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฎเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล จากความสำคัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ กำหนดให้ วันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี เป็น"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" และเป็นวันรัฐพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคน
งานนี้ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการและสมาชิกของกลุ่มสมาคม ชมรม สโมสร สถาบันต่างๆ รวมทั้ง พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมชุมนุมพร้อมกัน บริเวณที่จัดงานแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม