ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

วันที่ 19 ก.พ. 2559

ตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่อง สรรเสริญคุณความดีและประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฎสืบไป เชิญชวนผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ โดยมีคุณสมบัติ ผลงาน ครบถ้วนตามระเบียบกรมการศาสนา
หัวข้อ
Download
แนวทาง - ข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์
แบบรายงานประวัติผลงาน


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม