มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันที่ 1 มี.ค. 2559

ระเบียบวาระการประชุม

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

  ครั้งที่  ๒/๒๕๕

วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

หัวข้อ
Download
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙